Stavebním firmám chybí absolventi, důvodem je i menší perspektiva oborů

Příliv absolventů stavebních oborů do své firmy nezaznamenalo 95 procent dotázaných v průzkumu CEEC Research. Většina mladých podle analýzy dává přednost modernějším oborům s vyšším společenským statusem, jako je IT, marketing nebo finančnictví. Podle ředitele Metrostavu Jaroslava Herana poptávka po technicky vzdělaných pracovnících převyšuje počet absolventů odborných škol až několikanásobně. Počet studentů vysokoškolských stavebních oborů se podle Herana za posledních deset let snížil na polovinu.

„Český vzdělávací systém bohužel nerozvijí žáky směrem k technickým oborům, naopak upřednostňuje všeobecné vzdělání a humanitní obory.“ Z dat Eurostatu z roku 2020 současně vyplývá, že Česko patří v EU k zemím s nejnižším podílem středoškoláků se všeobecným studiem. Zatímco ve členských státech EU je v poslední době ke všeobecnému vzdělávání přijímáno v průměru 51,3 žáků, v Česku jich na gymnáziích se všeobecným vzděláváním studuje zhruba 30 procent. Zbytek českých středoškoláků chodí na střední odborné školy nebo učiliště.

Ve stavebnictví je podle Herana nedostatek dělníků a dalších méně kvalifikovaných profesí. „Těžko se obsazují i pozice pro vysokoškolsky vzdělané stavbaře,“ řekl. V analýze 85 procent dotázaných stavebních firem uvedlo, že se nejhůře hledají dělníci. Chybí jim také stavbyvedoucí a přípraváři staveb.

Tři čtvrtiny firem v Česku vysvětlují pokles zájmu o stavební obory vysokou náročností zaměstnání. Podle 62 procent může být na vině i neatraktivnost oborů, podle 30 procent nízké platové ohodnocení a podle čtvrtiny náročnost studia. Tři pětiny stavebních firem se proto snaží absolventy k sobě nalákat na výhody. Nejčastěji nabízí odborná školení a finanční odměny.

CEEC Research ve výzkumu čerpala informace z 139 rozhovorů, které od ledna do března vedla s vedením malých, středních a velkých stavebních firem.